Programa PODEMOS

Pla Nacional de Transició Energètica

Crearem un Pla Nacional de Transició Energètica que mobilitzi la inversió pública-privada en eficiència energètica i energies verdes en un 1’5% anual del Producte Interior Brut (PIB) durant un període de vint anys. La finalitat és transformar l’aparell productiu, el model immobiliari i el sistema de transports per avançar cap a una economia baixa en carboni i caracteritzada per l’ús de fonts d’energia renovables.

L’aplicació d’aquest pla permetrà una disminució del 30% del consum nacional d’energia primària, mentre que una gran part del consum restant es cobrirà de manera autòctona mitjançant energies renovables al final de la seva aplicació, reduint així la dependència energètica. Aconseguirem una reducció molt significativa de les emissions de CO2 i un fort impacte sobre l’ocupació, tant en sectors laborals que pateixen l’atur associat a la fi de la bombolla immobiliària com en sectors professionals d’alta qualificació tècnica. Durant el primer any de funcionament del pla es crearan 300.000 llocs de treball estables, xifra que augmentarà als 400.000 en la fase final. Aquest pla nacional es recolza en dos grans pilars:

Aquest pla inclou tota la cadena d’investigació, desenvolupament, fabricació i instal·lació. Estarà particularment orientat a reduir dràsticament el consum de combustibles fòssils en generació elèctrica, creant a més a més un teixit industrial propi d’alt valor afegit. Ambdós plans han d’organitzar-se de manera que es prioritzi la democratització i la redistribució del procés de generació i distribució energètica, per tal que la propietat dels nous sistemes de producció estigui en les mans d’ajuntaments, consumidors o petites i mitjanes empreses.