Programa PODEMOS

Recuperació de les centrals hidroelèctriques per part de l’Estat

Promourem la recuperació per part de l’Estat de les centrals hidroelèctriques on les seves concessions a empreses privades tinguin data de caducitat. De la seva gestió s’encarregaran les confederacions hidrogràfiques, el Ministeri de Medi Ambient i l’operador del sistema.