Programa PODEMOS

Reforma o regularització de les relacions de treball paralaborals

Reformarem o regularem les relacions de treball paralaborals, per al que reconduirem tot tipus de pràctiques d’empreses a contractes en pràctiques o de formació, eliminarem el contracte per a emprenedors i ajustarem la figura del treball autònom econòmicament dependent en l’Estatut dels Treballadors.