Programa PODEMOS

Programa de Renda Complementària

Establirem un complement per a treballadors amb baixa remuneració per eliminar la discriminació que suposa la «trampa de la pobresa», i per garantir l’accés d’aquests treballadors a nivells suficients de benestar. Per aquells beneficiaris de la Renda Garantida que treballen o trobin feina, suposaria, de fet, una retirada graduada (i no sobtada) de la prestació conforme vagin augmentant els seus ingressos salarials. Aquesta mesura suposarà garantir uns ingressos mínims de 900 euros mensuals per a aquests treballadors, que també s’incrementaran amb el nombre de membres de la unitat de convivència. Aquest complement només serà efectiu a partir d’uns ingressos reconeguts del treballador per damunt de 250 euros, per evitar possibles situacions de frau.