Programa PODEMOS

Mesures complementàries per atendre situacions d’urgència social

Posarem en marxa mesures complementàries per atendre situacions d’urgència social: desnonaments, despeses d’accés i manteniment en l’habitatge, pobresa energètica, despeses necessàries per mantenir un habitatge en condicions de dignitat, col·lectius en situació de risc de pobresa, etcètera.