Programa PODEMOS

Eliminació de tots els incentius a l’ocupació a temps parcial i avanç cap a la progressiva implantació d’una jornada laboral màxima de 35 hores setmanals, amb còmput setmanal

Eliminació de tots els incentius a l’ocupació a temps parcial i avanç cap a la progressiva implantació d’una jornada laboral màxima de 35 hores setmanals, amb còmput setmanal. Amb aquestes mesures tractarem d’evitar, d’una banda, la dualitat entre jornades laborals interminables per a algunes persones (sobretot homes), unes jornades que a més a més son incompatibles amb una adequada planificació de les cures i, d’altra banda, l’ocupació precària a temps parcial, la subocupació, les interrupcions que impedeixen un reingrés laboral en bones condicions o la pèrdua de drets socials per a altres (sobretot dones).