Programa PODEMOS

Lluita contra la bretxa salarial de gènere

Adoptarem mesures contra la desigualtat retributiva entre homes i dones que permetin fer front als diferents obstacles amb què es troben les dones a l’hora d’accedir al mercat laboral, ja sigui per compte aliè o per compte propi. En particular, establirem mesures de recolzament a la participació de les dones als consells d’administració similars a les introduïdes recentment en altres països del nostre entorn, com França o Alemanya.