Programa PODEMOS

Jubilació als 65 anys i lluita contra la pèrdua del poder adquisitiu

Derogarem la reforma de les pensions que va aprovar el Govern del PSOE en 2010, el que comporta el restabliment de l’edat de jubilació als 65 anys, i derogarem la reforma de les pensions que va aprovar el Govern del PP en 2014, amb el que recuperarem la indexació de les pensions a l’índex de preus de consum (IPC), de manera que es garanteixi al pensionista quina serà la capacitat adquisitiva de la seva pensió al llarg de tot el seu cicle com a pensionista. Es derogarà, per a això, la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social.