Programa PODEMOS

Compromís de garantir la sostenibilitat del sistema de pensions amb la introducció progressiva del finançament per via impositiva

Garantirem la sostenibilitat del sistema de pensions amb la introducció progressiva del finançament per via impositiva tant per a les prensions de mort i supervivència (viudetat, orfandat i favor de familiars), que es paguen actualment amb càrrec a la Seguretat Social, com per a l’increment de la despesa derivada de l’augment en l’esperança de vida de les noves cohorts de pensionistes que s’incorporen al sistema en el cas de les pensions contributives.