Programa PODEMOS

Revisió i progressiva supressió dels règims especials de cotització per a noves afiliacions

Abolirem els règims especials, llevat els que es justifiquin per la pròpia naturalesa del treball, per a tots aquells treballadors que s’incorporin per primer cop a la Seguretat Social.