Programa PODEMOS

Eliminació del límit màxim a les cotitzacions dels salaris més alts

Eliminarem el límit màxim a les cotitzacions, sense necessitat d’incrementar la pensió màxima en similar proporció.