Programa PODEMOS

Ampliació de la cartera de medicaments finançats

Estudiarem i avaluarem la cartera de medicaments finançats pel sistema sanitari per després procedir a la seva ampliació.