Programa PODEMOS

Medicaments: I+D+i i transparència

Iniciarem una estratègia estatal orientada a incidir en la innovació dins de l'àmbit dels medicaments, guiada pels criteris de salvaguarda del dret a la salut i la cobertura universal de pacients i malalties.

Treballarem per implementar mecanismes que garanteixin preus justos per a les patents registrades per laboratoris que reben finançament públic a través del suport fiscal a la I+D+i. Buscarem vies d'acord amb els laboratoris per posar fi a l'especulació dels preus dels medicaments al mercat mundial.