Programa PODEMOS

Les TIC al servei de la salut: creació d'una plataforma digital estatal d'accés a les històries clíniques

A proposta del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, dinamitzarem la plataforma digital que facilita l’accés a les històries clíniques dels pacients a qualsevol usuari autoritzat del sistema sanitari. Gràcies a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), l’accés a les històries clíniques constituirà una garantia per a la salut dels pacients i un mecanisme d’estalvi per al sistema, doncs evitarà la duplicació de proves innecessàries.