Programa PODEMOS

La salut: un enfocament transversal a totes les polítiques públiques

Elaborarem una línia d'actuació estatal destinada a incorporar la salut com a qüestió transversal a totes les polítiques públiques: ocupació, habitatge, alimentació, infraestructures, educació, justícia, infància, etcètera.

Adoptarem les propostes i les estratègies de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per actuar de manera integral sobre els determinants socials de la salut.