Programa PODEMOS

I+D+i: potenciació de les línies de recerca i actuació sobre gènere i salut

Recolzarem la creació de línies d'estudi i recerca en el camp de la salut i del gènere. Per això, desenvoluparem línies de recerca orientades a identificar la mediació del gènere en la salut i en la malaltia, així com mecanismes que traslladin al sistema sanitari les principals conclusions que es derivin de la recerca.