Programa PODEMOS

Un règim únic per a tothom: la Seguretat Social

Engegarem un procés progressiu de convergència dins de la Seguretat Social de la multiplicitat de règims especials existents.

Promourem l’homogeneïtzació de la cartera de prestacions per a tot el personal funcionari.