Programa PODEMOS

Llei de Transparència del Sistema Sanitari

Aprovarem una Llei de Transparència del Sistema Sanitari que animi a la participació dels professionals i la ciutadania, que obligui a la transparència en la gestió dels recursos i processos de contractació, que avaluï les polítiques públiques sobre salut i generi mecanismes de rendició de comptes.