Programa PODEMOS

Aprovació d'una «Llei Celíaca»

Amb la finalitat de modernitzar una legislació que s'ha quedat obsoleta enfront de l'avanç de la ciència mèdica, començarem per promulgar una «Llei Celíaca», ja que els celíacs pateixen dificultats per accedir als aliments bàsics que garanteix la Constitució espanyola.

Combatrem la discriminació laboral i escolar, tant en l'àmbit públic com en el privat, de les persones que sofreixen malalties que tenen un tractament eficaç, com ara celíacs i diabètics.

La «Llei Celíaca» es basarà en els següents principis:

Finalment, estudiarem diferents ajudes directes a celíacs, independentment de la seva edat, en funció del seu grup poblacional (famílies nombroses, aturats/ades i persones que percebin un subsidi no contributiu, jubilats/ades, discapacitats/ades, grups en risc d'exclusió social) i segons les normes que determini el Ministeri de Sanitat.