Programa PODEMOS

Fi dels desnonaments i despenalització de l'ús d'habitatges buits i abandonats

Promourem una llei orgànica de protecció del dret a la inviolabilitat del domicili i prohibició dels desallotjaments forçosos sense alternativa habitacional, de manera que en cap cas es podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la falta d'habitatge, sense que l'administració competent garanteixi un reallotjament adequat.

Treballarem en l'habilitació de processos judicials garantistes en els casos en els quals pogués produir-se una restricció del dret a la inviolabilitat del domicili.

Promourem la despenalització de l'ús d'habitatges buits i abandonats.