Programa PODEMOS

Identificació dels costos de transició de la competència

Promourem una declaració de la Comissió Europea en la qual s’identifiquen els costos de transició a la competència (CTC) com ajuda il·legal de l’Estat.