Programa PODEMOS

Accés garantit als subministraments bàsics

Garantirem l'accés als subministraments bàsics com a part del dret a un habitatge digne i adequat. Per facilitar que així sigui, proposem el següent:

A més, estudiarem la possibilitat de crear una empresa subministradora pública.