Programa PODEMOS

Garantia constitucional dels drets socials

Modificarem l'article 53 de la Constitució espanyola per equiparar els drets econòmics, socials i culturals als drets civils i polítics.