Programa PODEMOS

13 700 milions d'euros per a l'educació pública: places escolars gratuïtes i de proximitat per a tots els nens i totes les nenes

Procedirem a l'increment progressiu de la partida destinada a educació al llarg de tota la legislatura fins a aconseguir els 13 700 milions d'euros al final de 2020.

Si és possible, tractarem d'aconseguir l'objectiu de 15 600 milions d'euros en despesa educativa, la qual cosa ens situaria en l'actual mitjana de despesa dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), amb un 5,6% del PIB. Es treballarà per aconseguir que, a llarg termini, la despesa educativa a Espanya aconsegueixi el 7% del PIB.

Promourem l'educació pública, gratuïta, laica i de qualitat com a eix vertebrador del sistema educatiu, i garantirem que, una vegada passat l'equador de la legislatura, hi haurà places escolars públiques gratuïtes de proximitat al domicili familiar per a tots els nens i totes les nenes: