Programa PODEMOS

Dret a una educació vehiculada en les llengües cooficials

A més del castellà, idioma oficial en tot el territori estatal, existeixen altres llengües amb diferent estatus jurídic en els seus respectius estatuts d'autonomia. Totes elles, al costat del castellà, són patrimoni cultural i lingüístic de tot l'Estat.

Ja que la ciutadania té dret al fet que els seus estudis estiguin vehiculats en aquestes llengües, és necessària la normalització lingüística a través del respecte a les decisions culturals i pedagògiques que han adoptat les diferents comunitats autònomes i a la Carta Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals. Per això, garantirem l'accés a l'aprenentatge en les llengües cooficials a qualsevol territori de l'Estat, a través de centres específics i de la promoció dels intercanvis escolars entre comunitats autònomes. I es fomentarà la identitat cultural mitjançant el coneixement de l'entorn i la interculturalitat, amb un currículum adaptat a la llengua i cultura de cada territori de l'Estat espanyol.