Programa PODEMOS

Participació ciutadana i auditoria per a l’execució de grans infraestructures

Apostarem per la finalització de les obres de totes les inversions en grans infraestructures que ja estiguin adjudicades ( AVE, autopistes, aeroports, dàrsenes portuàries) i per la paralització de totes les que no hagin estat adjudicades. Realitzarem una auditoria de les grans infraestructures per clarificar la naturalesa de les decisions de cada construcció i els seus costos reals, amb la finalitat d’establir responsabilitats i evitar que es repeteixen casos d’aeroports fantasmes, autopistes de peatge buides o iniciatives com el projecte Castor de Castelló. Tanmateix, establirem mecanismes de transparència i participació ciutadana en les contractacions de grans infraestructures. Aquests nous mètodes de decisió inclouran les variables social, ambiental i econòmica, de tal forma que sempre resulten sostenibles en aquests tres àmbits.