Programa PODEMOS

Normalització de les metodologies participatives

Promourem el desenvolupament de noves pràctiques educatives basades en metodologies actives i participatives de l'alumnat, per al que s'integrarà el coneixement que l'alumnat construeix col·lectivament, es potenciarà el desenvolupament de les intel·ligències múltiples harmonitzades i es generaran espais creatius i col·laboratius entre alumnat i professorat.

Apostarem perquè l'ensenyament de les arts enforteixi una visió del món des de la sensibilitat, l'emoció i el desenvolupament de la cognició.

Desenvoluparem un pla estatal per a la promoció de biblioteques d'aula, el programari lliure i recursos educatius oberts, les pàgines web i altres formes de magatzematge d'informació i recursos de caràcter cooperatiu.

Engegarem sistemes per a la transferència, l’extensió i el perfeccionament de les experiències innovadores.