Programa PODEMOS

Dotació de majors competències als consells escolars

Recolzarem que el consell escolar —màxim òrgan de govern a cada centre— sigui qui triï al director o directora del centre, participi en el projecte educatiu i en les seves decisions de millora. Aquesta participació dels consells escolars constitueix la millor garantia de participació democràtica de tota la comunitat educativa.

Els consells escolars elaboraran els reglaments orgànics de cada centre amb la participació de la comunitat educativa, i seran garantits per una inspecció d’educació totalment independent.