Programa PODEMOS

Educació infantil de 0 a 6 anys universal i gratuïta

Posarem els mitjans pressupostaris per oferir una educació infantil de 0 a 6 anys que sigui universal, gratuïta i de qualitat, i li atorgarem una identitat educativa plena i pròpia en les mateixes condicions ponderades que la resta de les etapes del sistema educatiu. Per a això, elaborarem un projecte de llei que garanteixi l'estabilitat de la xarxa d'escoles infantils públiques i l'accés dels usuaris en igualtat de condicions.

Així mateix, desenvoluparem un pla específic de coeducació en aquesta xarxa, com a primer pas cap a una educació no sexista, i generarem espais per a la capacitació en criança respectuosa i per a l'acompanyament a demanda de famílies i docents, amb l'objectiu de desenvolupar les seves habilitats educatives i de relació amb els menors.

Recolzarem especialment, amb caràcter preventiu i d'intervenció social, a les famílies en situació de vulnerabilitat social.