Programa PODEMOS

Formació Professional realment gratuïta en tots els nivells

Ampliarem l'oferta de Formació Professional a la xarxa de centres públics amb una planificació que respongui a les demandes del mercat laboral i a l'àmbit territorial, sobretot en el món rural, amb una dotació suficient de recursos humans i materials, per millorar els nivells d'educació i la qualificació de la població. Així, evitarem que un elevat nombre de joves es quedi sense plaça a centres públics, cosa que succeeix en l'actualitat.

Es regularan els aspectes docents i laborals en els convenis de formació a centres de treball, de forma que les empreses assumeixin la seva responsabilitat social i l’alumnat obtingui una remuneració adequada, amb el consegüent benefici per a ambdós. El nombre d'hores de formació en els centres de treball serà el necessari per obtenir les competències corresponents sense que pugui anar en detriment de les hores de formació en el centre educatiu. L'experiència actual de Formació Professional dual i estesa se suspendrà fins que es proposi un nou disseny, ja que no compleix els requisits mínims de qualitat ni en la seva vessant formativa ni en la seva vessant laboral.