Programa PODEMOS

Les bicicletes com a base d’una mobilitat urbana sostenible

Facilitarem l’accessibilitat dels ciclistes als transports de la xarxa de Rodalies i de Metro en tota l’àrea urbana i metropolitana.

A més, dissenyarem alternatives de gestió financera de les actuals concessions de transports públics. Auditarem els contractes vigents, de forma que s’analitzen les errades comeses i es renegocien els contractes d’operació i manteniment per assegurar la qualitat i la seguretat dels serveis. Impulsarem els transports elèctrics, especialment en les grans ciutats.