Programa PODEMOS

Taxes universitàries accessibles per a totes i tots

No pot concebre's una transformació profunda de la societat sense una participació destacada de les universitats. Amb la nostra proposta volem crear les condicions que afavoreixin la sinergia imprescindible entre l'esforç científic i docent que s’hi realitza i la millora en la vida de totes les persones del nostre país. Per a això, proposem: