Programa PODEMOS

Reforma universitària participativa

Obrirem a la participació les institucions universitàries com a pas previ a tota aquesta reforma:

Fomentarem aquesta cooperació dins del sistema amb la posada en marxa d’un procés participatiu de reforma de la universitat, que associï la consecució de finançament extra amb la culminació d’uns objectius acordats mútuament.

A la pràctica, a més del finançament general derivat de les transferències a les comunitats autònomes, l'Estat aportarà un finançament complementari per donar suport a aquelles universitats que apostin per augmentar l'impacte social de les seves investigacions o implantin mesures per millorar les condicions de conciliació familiar, la igualtat de gènere, la transparència i la democratització institucional.

L'estratègia per a cada centre serà revisada anualment en funció dels objectius acordats. Aquests objectius no han d’implementar-se necessàriament de la mateixa manera, sinó que poden variar segons les necessitats de cada universitat.