Programa PODEMOS

Consorci universitari per a la gestió de despeses

Crearem un consorci universitari que impliqui les universitats públiques, les comunitats autònomes i el Govern a fi de reforçar el sistema públic d'ensenyament i recerca.

Des d’aquest consorci es coordinarà la creació d'òrgans mancomunats en els àmbits autonòmic i estatal que comparteixin despeses en el finançament de serveis i recursos: subscripcions online, grans infraestructures de recerca, compres de material, optimització o renovació de recursos informàtics.