Programa PODEMOS

Per una infància sense deures

Després de sis hores de jornada laboral-escolar, les nostres nenes i nens de primària arriben a casa per continuar aquesta jornada, que pot arribar fins i tot a les vuit o deu hores alguns dies. Hi ha moltes i diverses formes d'aprendre: jugant, imaginant, creant, dibuixant o desenvolupant activitats extraescolars amb les quals gaudeixin realment.

Per això, proposem que a la nova Llei d'Educació s’hi contempli el descans, i el gaudir joiós dels nostres nens i nenes després de la seva jornada escolar, i per aconseguir-ho dissenyarem un sistema educatiu on es promogui un altre tipus d'ensenyaments i aprenentatges. D'aquesta manera, es realitzaran les tasques escolars a l'escola, amb un temps real perquè es puguin finalitzar, mentre que el treball que es desenvolupi a casa serà només aquell que no hagi donat temps a acabar en l'àmbit escolar. Així, els nostres nens i les nostres nenes podran gaudir de temps lúdic i dels seus pares.