Programa PODEMOS

Fons Social de l'Esport: l'esport de tots

Crearem un Fons Social de l'Esport, la gestió del qual es realitzarà a través de la Sotsdirecció General de Promoció i Innovació Esportiva del Consell Superior d'Esports. Establirem un departament en aquest Consell per gestionar el fons, que se centrarà en el mapatge, el finançament, la mediació i la promoció de projectes socioesportius, d'educació física i de recerca i difusió, així com en el foment de la creació de valor en l'esport a través de la R+D+i.

Exemples de destinataris: