Programa PODEMOS

Llei de Regulació de les Professions de l'Esport

Per atendre una de les principals demandes del sector, treballarem per a la professionalització de les ocupacions i les titulacions esportives, mitjançant el desenvolupament d’una llei estatal que unifiqui i confereixi un marc general i igualitari en totes les comunitats autònomes, atorgui una seguretat jurídica als professionals de l’esport, classifiqui les categories professionals, especifiqui les funcions i atribucions pròpies de cada una i assenyali com ha d’acreditar-se l’esmentada classificació per accedir legalment a l’exercici de la professió i combatre, doncs, l’intrusisme en l’esport.