Programa PODEMOS

Més esport a les escoles: tres hores d'Educació Física setmanals i incorporació de l'assignatura d’Educació Física al currículum de segon de batxillerat

L'Educació Física és fonamental per a la formació de ciutadans autònoms amb un estil de vida actiu i saludable. Els informes del Programa Internacional per l’Avaluació d'Estudiants (PISA, per les seves sigles en anglès) assenyalen l'existència d'una relació directa entre els resultats acadèmics i el percentatge de temps escolar dedicat a l'Educació Física. D'altra banda, diversos estudis mèdics avalen la vinculació entre l'obesitat infantil i el sedentarisme. Impulsarem un canvi en la Llei d'Educació perquè, entre altres mesures, restitueixi a l'assignatura d'Educació Física el caràcter troncal que tenia abans de l'entrada en vigor de la LOMCE. Així mateix, adaptarem el nombre d’hores lectives dedicades a l'Educació Física a l'escola a la mitjana de la Unió Europea. Això suposa elevar a tres hores setmanals el temps dedicat a aquesta assignatura en l’educació primària i secundària. D'altra banda, i amb l’objectiu de preservar el pes específic de l'Educació Física al llarg de tota l’etapa d'ensenyament secundari, reincorporarem l'assignatura d'Educació Física al currículum de segon de batxillerat.