Programa PODEMOS

Llei de Mecenatge i Patrocini Esportiu

Impulsarem una reforma de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, amb l’objectiu d'equiparar (al nivell dels països més avançats) les desgravacions fiscals als particulars i a les empreses en les donacions de caràcter filantròpic, i incentivar així la posada en marxa de mecanismes de finançament i col·laboració entre el sector privat i el públic, en benefici de l'interès general, que incloguin no només el tercer sector, sinó també el de l'educació, la cultura i l'esport.