Programa PODEMOS

Pla Estratègic per a l'Esport Adaptat

Assentarem el Pla Estratègic per a l'Esport Adaptat sobre tres pilars fonamentals: