Programa PODEMOS

Creació d'una Cartera Estatal de Serveis Socials Garantits

Garantirem a través d'una llei estatal que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin accés a un catàleg de serveis socials mínim i comú, independentment de la comunitat autònoma on resideixin.

La Cartera Estatal de Serveis Socials Garantits, uns serveis socials que introduirem en la Constitució per garantir-los, comportarà també l'aplicació de polítiques actives de coordinació intersectorial (sanitat, habitatge, ocupació, educació i justícia) que es dissenyaran des del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat en col·laboració amb els responsables autonòmics i municipals implicats.