Programa PODEMOS

Un centre de serveis socials per cada vint mil habitants

Garantirem la prestació de serveis socials públics de proximitat per a tota la ciutadania. Tota la ciutadania tindrà accés universal i gratuït a un centre de serveis socials format per un treballador o una treballadora social, un educador o una educadora social i un psicòleg o una psicòloga. Promourem la gestió municipal dels equips de serveis socials.