Programa PODEMOS

Dotació estatal de 85 milions d'euros per al Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials en corporacions municipals

Recuperarem el nivell de crèdit estatal per al Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per al finançament de corporacions municipals a les xifres de despesa de 2011, amb la finalitat de revertir les successives retallades aplicades des d’aleshores i fins al 2015. Activarem la «incorporació sociolaboral» als projectes finançats per aquest Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials, tal com estableix el Programa Operatiu del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD), 2014-2020, de la Unió Europea.