Programa PODEMOS

Adequació dels recursos humans i materials dels serveis socials públics a la demanda real existent

Amb la finalitat de reduir de manera gradual i contínua l’externalització dels serveis socials i de posar fi a la seva privatització encoberta, les administracions públiques donaran compte, amb una periodicitat anual, dels serveis socials assumits per entitats privades. Només quan les administracions públiques no estiguin en condicions d'assumir la prestació de serveis socials garantint la seva qualitat i accessibilitat, contemplarem la seva externalització. En aquests casos, se’n prioritzarà la concertació i el conveni amb les entitats de l'economia col·laborativa, social i del bé comú.