Programa PODEMOS

Creació de l'Institut d'Innovació i Recerca en Serveis Socials

Crearem l'Institut d'Innovació i Recerca en Serveis Socials, que tindrà com a objectius l'avaluació de les polítiques públiques en els serveis socials i la formulació de propostes d'innovació i millora. Treballarà de manera coordinada amb totes les conselleries, direccions generals i regidories de serveis socials del país, per formular propostes de millora i innovació de tipus específic o cooperatiu.