Programa PODEMOS

Atenció/Intervenció Precoç pública, gratuïta, universal i de qualitat

Els trastorns del desenvolupament o el risc de patir-los són un problema de salut. Per tant, totes les prestacions d'Atenció/Intervenció Precoç (A/IT) s’han d’incloure en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, amb la finalitat de garantir la seva universalitat, gratuïtat i qualitat.

L'Atenció/Intervenció Precoç (A/IT en prevenció 3a) ha de ser prestada directament pels centres públics de la xarxa sanitària o per entitats sense ànim de lucre amb una provada experiència en aquest camp, i en cap cas per empreses privades.

Per això, redactarem i aprovarem la Llei Nacional d'Atenció Precoç als nens i les nenes, que garanteixi el diàleg; la integració i la participació de les famílies; la interdisciplinarietat i l'alta qualificació professional; la coordinació entre els professionals implicats en els serveis sanitaris, socials i educatius (cadascun amb activitats concretes i complementàries però mai substitutives); la descentralització, perquè sigui propera i de fàcil accés per a les famílies, i inclogui la prestació a domicili i la relació amb els serveis sanitaris d'atenció primària, les escoles infantils i els col·legis; i, finalment, la sectorització, de manera que s'equilibri l'hàbitat i la demanda amb l'operativitat dels Centres d'Atenció Infantil Precoç.