Programa PODEMOS

Llei d'Autonomia i Dignitat de les persones en situació de dependència, els seus assistents i les seves famílies

A partir d'un ampli consens sociopolític a la recerca d’un pacte d'Estat, proposem integrar i superar les lleis actuals sobre dependència, amb la finalitat d'atendre l’enorme diversitat de situacions vitals (nens, adults amb projectes de vida independent, gent gran, diversitat funcional física, sensorial, intel·lectual, etcètera). La nova llei pretendrà reduir o eliminar la violació quotidiana dels drets humans de les persones que es troben en situació de dependència, la greu discriminació econòmica que sofreixen al costat de les seves famílies, el patró d'intensa desigualtat de gènere existent en l'economia de les cures, l'economia submergida i l'explotació laboral a què condueix l'actual esquema.

Aquesta llei seguirà el model danès. Integrarà les reivindicacions del Moviment Feminista i del Moviment de Vida Independent i reconeixerà la tasca que exerceixen tant el tercer sector com els professionals dels serveis socials de l'Administració. Igualment, apostarà per una assistència personal que s'ajusti a les necessitats de les persones i permeti portar endavant projectes de vida independent de manera real i efectiva i, així mateix, advocarà per esquemes de vida que potenciïn la permanència de les persones en el seu entorn social. El seu objectiu serà protegir, i a la vegada fomentar, l'emancipació de les persones en situació de dependència, així com la dels seus actuals cuidadors familiars, mitjançant una sòlida aposta per una cartera de serveis públics ben finançats que concretin el reconeixement dels drets.