Programa PODEMOS

Principis i valors de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Dotarem de recursos l'Administració per a l'aprovació i el desplegament d'una llei orgànica que adapti l’ordenament jurídic espanyol als valors, principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006) en tot ho relatiu als aspectes encara no actualitzats que es vinculen a la capacitat jurídica, l'accés a la justícia, la tutela judicial, l'educació inclusiva i la llibertat de les persones amb diversitat funcional. D'aquesta forma, es promocionaran, protegiran i ratificaran els drets humans i les llibertats fonamentals de qualsevol persona, independentment de la seva naturalesa o condició.