Programa PODEMOS

Suport als clústers per revertir el procés de desindustrialització

Revertirem el procés de desindustrialització, impulsarem una nova diversificació productiva i potenciarem un teixit productiu innovador per al desenvolupament de les pimes, identificant aquells sectors emergents connectats amb les indústries de xarxa.

Els clústers, entesos com a instruments bàsics de cooperació entre les empreses més dinàmiques d’un sector i les administracions públiques, els centres d’investigació i les universitats, han de convertir-se en eines útils per estendre les millors pràctiques, impulsar la innovació i millorar la productivitat global en les empreses del sector. Per a això, promourem una nova connexió entre el que és global i local mitjançant l’impuls dels actuals clústers industrials, la seva vinculació amb plataformes de desenvolupament regional i l’extensió de les bones pràctiques que ja existeixen en algun d’ells.