Programa PODEMOS

Llei d'Inclusió Laboral de Persones amb Diversitat Funcional

Promourem la Llei d'Inclusió Laboral de Persones amb Diversitat Funcional, la qual permetrà augmentar en un 50% la seva taxa d'activitat al llarg dels quatre anys de la legislatura. Per això, es proposarà un nou marc legal d'inclusió laboral de persones amb diversitat funcional que transcendeixi el vigent i se centri en l’atenció individualitzada al llarg del procés d’inserció laboral, la promoció de la formació, el suport individualitzat, l’activació de noves formes innovadores d’accés i inclusió laboral, i la discriminació positiva cap a les persones amb diversitat funcional amb més necessitat de suport o en situació d’exclusió social. Tenint sempre present la perspectiva de gènere.